Moja zóna

Správa športových zariadení mesta Martin

Gorkého 2, 036 01 Martin
37806939
2021591770
SK2021591770
20-24 zamestnancov
01.09.2001
Prevádzka šport.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
187 tis. €
-55,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Správa športových zariadení mesta Martin


Štatutári Správa športových zariadení mesta Martin


Spoločníci Správa športových zariadení mesta Martin


Predmety podnikania Správa športových zariadení mesta Martin


Kataster Správa športových zariadení mesta Martin


Skrátené výkazy Správa športových zariadení mesta Martin