Moja zóna

Správa športových zariadení mesta Martin

Gorkého 2, 036 01 Martin
37806939
2021591770
SK2021591770
20-24 zamestnancov
01.09.2001
Prevádzka šport.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
163 tis. €
-55,3 %
2020/2019