Moja zóna

Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody 1271/6, 026 01 Dolný Kubín

Námestie slobody 6, 026 01 Dolný Kubín
37808800
2021613055
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
197 tis. €