Moja zóna

Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51

Oravský Podzámok č. 51, 027 41 Oravský Podzámok
37808818
2021614562
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
25,3 tis. €
237,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51


Štatutári Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51


Spoločníci Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51


Kataster Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51