Moja zóna

Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64

Súľov - Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
37809733
2021643030
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64


Štatutári Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64


Spoločníci Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64


Kataster Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64