Moja zóna

Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča

Kolárovice 62, 013 54 Kolárovice
37809750
2021642975
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,8 tis. €
155,6 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča


Štatutári Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča


Spoločníci Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča


Kataster Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča