Moja zóna

Základná umelecká škola Bytča

Zámok 105, 014 01 Bytča
37809806
2021677020
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
20,2 tis. €
-1,6 %
2020/2019