Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Kotešovej

Kotešová 378, 013 61 Kotešová
37809831
2021643008
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
31,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Kotešovej


Štatutári Základná škola s materskou školou v Kotešovej


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Kotešovej


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Kotešovej


Kataster Základná škola s materskou školou v Kotešovej


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Kotešovej