Moja zóna

Základná škola Predmier, okres Bytča

Bajzova 2, 013 51 Predmier
37810057
2021643041
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
30,5 tis. €