Moja zóna

Základná škola s materskou školou, E. P. Bárdoša 235/50, Habovka

E. P. Bárdoša 50, 027 32 Habovka
37810103
2021637420
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,47 tis. €
42 tis. €