Moja zóna

Základná škola s materskou školou Babín

Babín 37, 029 52 Babín
37810278
2021650719
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
75,9 tis. €
6,5 %
2020/2019