Moja zóna

Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo

Slnečná 28, 029 01 Námestovo
37810286
2021646473
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
226 tis. €
-90,6 %
2020/2019