Moja zóna

Základná škola Námestovo - Komenského ul.

Komenského 33, 029 01 Námestovo
37810294
2021646737
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
65,3 tis. €
20,8 %
2020/2019