Moja zóna

Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141

Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica
37810308
2021646759
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
70,7 tis. €
-38,1 %
2020/2019