Moja zóna

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča

Rabčická 410, 029 44 Rabča
37810316
2021637695
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
276 tis. €
-5,5 %
2020/2019