Moja zóna

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

Oravská Polhora 130, 029 47 Oravská Polhora
37810332
2021637651
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
34,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130


Štatutári Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130


Spoločníci Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130


Kataster Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130