Moja zóna

Základná škola s materskou školou Oravské Veselé

Oravské Veselé 377, 029 62 Oravské Veselé
37810341
2021646770
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
109 tis. €
-92,7 %
2020/2019