Moja zóna

Základná škola s materskou školou Mútne

Mútne 224, 029 63 Mútne
37810359
2021646715
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
9,75 tis. €
-27,9 %
2020/2019
24,7 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Mútne


Štatutári Základná škola s materskou školou Mútne


Spoločníci Základná škola s materskou školou Mútne


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Mútne


Kataster Základná škola s materskou školou Mútne


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Mútne