Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Ľubeli

Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
37810413
2021639719
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,6 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Ľubeli


Štatutári Základná škola s materskou školou v Ľubeli


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Ľubeli


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Ľubeli


Kataster Základná škola s materskou školou v Ľubeli


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Ľubeli