Moja zóna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA M.R.Martákovej

Nábrežie 4. apríla 23, 031 01 Liptovský Mikuláš
37810448
2021639642
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,64 mil. €
-91,1 %
2020/2019