Moja zóna

Základná škola

Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš
37810456
2021639664
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,1 mil. €
-96,2 %
2020/2019