Moja zóna

Materská škola

Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš
37810511
2021642623
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,27 mil. €
-96,9 %
2020/2019