Moja zóna

Materská škola

Nábrežie Dr.A.Stodolu 1888, 031 01 Liptovský Mikuláš
37810537
2021640929
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,05 mil. €