Moja zóna

Základná umelecká škola J. L. Bellu

M.M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
37810545
2021649806
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,28 mil. €
-97,1 %
2020/2019