Moja zóna

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1932, 031 01 Liptovský Mikuláš
37810561
2021639774
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,25 mil. €
-99,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Štatutári CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Spoločníci CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Predmety podnikania CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Kataster CENTRUM VOĽNÉHO ČASU


Skrátené výkazy CENTRUM VOĽNÉHO ČASU