Moja zóna

Základná škola Martina Kukučína

SNP 36, 026 01 Dolný Kubín
37810669
2021643624
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,07 tis. €
-14,8 %
2020/2019
325 tis. €
481,8 %
2020/2019