Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou 110, 027 55 Dlhá nad Oravou
37810677
2021647914
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou


Štatutári Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou


Spoločníci Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou


Kataster Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou