Moja zóna

Základná škola, Limbová 30, Žilina

Limbová 30, 010 07 Žilina
37810880
2021647936
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
47 tis. €
343,2 %
2020/2019