Moja zóna

Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice

Pionierska 95, 013 13 Rajecké Teplice
37810928
2021648882
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38 tis. €