Moja zóna

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín

Štefánikova 432, 013 03 Varín
37810944
2021643888
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
24,5 tis. €
302 tis. €
8 931,2 %
2020/2019