Moja zóna

Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove

Školská 248, 013 41 Dolný Hričov
37811118
2021648002
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A