Moja zóna

Základná škola Horná Štubňa 494

Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa
37811151
2021651137
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Horná Štubňa 494


Štatutári Základná škola Horná Štubňa 494


Spoločníci Základná škola Horná Štubňa 494


Predmety podnikania Základná škola Horná Štubňa 494


Kataster Základná škola Horná Štubňa 494


Skrátené výkazy Základná škola Horná Štubňa 494