Moja zóna

Základná umelecká škola

M. R. Štefánika č., 022 01 Čadca
37811550
2021651786
Nemá
25-49 zamestnancov
01.06.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A