Moja zóna

Základná škola Hany Zelinovej Vrútky

Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky
37811681
2021671927
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
112 tis. €