Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
37811762
2021666482
Nemá
25-49 zamestnancov
01.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
83,2 tis. €
-68,6 %
2020/2019