Moja zóna

Materská škola, Š. Furdeka 1, Martin

Š. Furdeka 1, 036 01 Martin
37811797
2021676074
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
33,2 tis. €