Moja zóna

Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

Gymnaziálna 197, 038 43 Kláštor pod Znievom
37811941
2021673775
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
36 tis. €