Moja zóna

Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica

Hlavná č. 19, 023 35 Ochodnica
37812068
2021681013
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica


Štatutári Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica


Spoločníci Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica


Predmety podnikania Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica


Kataster Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica


Skrátené výkazy Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica