Moja zóna

Základná škola, Hlavná č. 19, Ochodnica

Hlavná č. 19, 023 35 Ochodnica
37812068
2021681013
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A