Moja zóna

Základná škola s materskou školou Rabčice 194

Rabčice 194, 029 45 Rabčice
37812076
2021678395
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Štatutári Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Spoločníci Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Kataster Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Rabčice 194