Moja zóna

Základná umelecká škola

SNP 167, 023 02 Krásno nad Kysucou
37812092
2021665624
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A