Moja zóna

Základná škola, Staškov 502

Staškov 502, 023 53 Staškov
37812114
2021665602
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,7 tis. €
-65,3 %
2020/2019