Moja zóna

Základná škola, Staškov 502

Staškov 502, 023 53 Staškov
37812114
2021665602
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
26,8 tis. €
-65,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Staškov 502


Štatutári Základná škola, Staškov 502


Spoločníci Základná škola, Staškov 502


Predmety podnikania Základná škola, Staškov 502


Kataster Základná škola, Staškov 502


Skrátené výkazy Základná škola, Staškov 502