Moja zóna

Základná škola Podvysoká 307

Podvysoká 307, 023 57 Podvysoká
37812122
2021665679
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
138 tis. €
-63 %
2020/2019