Moja zóna

Základná škola Podvysoká 307

Podvysoká 307, 023 57 Podvysoká
37812122
2021665679
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
147 tis. €
-63 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola Podvysoká 307


Štatutári Základná škola Podvysoká 307


Spoločníci Základná škola Podvysoká 307


Predmety podnikania Základná škola Podvysoká 307


Kataster Základná škola Podvysoká 307


Skrátené výkazy Základná škola Podvysoká 307