Moja zóna

Základná škola Slovenského národného povstania

Ul. partizánska 13, 038 52 Sučany
37812157
2021672829
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
130 tis. €
-79,1 %
2020/2019