Moja zóna

Základná škola s Materskou školou

Dlhá nad Kysucou 201, 023 54 Dlhá nad Kysucou
37812181
2021665987
Nemá
5-9 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou


Štatutári Základná škola s Materskou školou


Spoločníci Základná škola s Materskou školou


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou


Kataster Základná škola s Materskou školou


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou