Moja zóna

Základná škola Rudina

Rudina 443, 023 31 Rudina
37812190
2021681024
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Rudina


Štatutári Základná škola Rudina


Spoločníci Základná škola Rudina


Predmety podnikania Základná škola Rudina


Kataster Základná škola Rudina


Skrátené výkazy Základná škola Rudina