Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374

Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica
37812271
2021665998
Nemá
50-99 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
72,1 tis. €
-66,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374


Štatutári Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374


Kataster Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374