Moja zóna

Základná škola

Klokočov - Ústredie 976, 023 22 Klokočov
37812289
2021671245
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
276 tis. €
10,8 %
2020/2019