Moja zóna

Základná škola s Materskou školou

Horelica 429, 022 01 Čadca
37812319
2021671212
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
29,4 tis. €
2 251,9 %
2020/2019