Moja zóna

Základná škola s materskou školou Olešná 464

Olešná-Polgrúň 464, 023 52 Olešná
37812343
2021665965
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
21,6 tis. €
-84,5 %
2020/2019