Moja zóna

Základná umelecká škola Jozefa Potočára

Školská 945, 022 01 Čadca
37812459
2021671146
Nemá
50-99 zamestnancov
30.06.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
7,42 tis. €