Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Podzávoz 2739, 022 01 Čadca
37812475
2021666130
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
95,2 tis. €
-0,1 %
2020/2019